Gå til sidens indhold

Den elegante arbejdsplads

Få en hurtigere, sikrere og mere enkel adgang

Hurtig og simpel adgang

At få en hurtig og simpel adgang til de programmer og informationer, en bruger skal benytte sig af for at kunne udføre sit arbejde effektivt, er essentielt for alle virksomheder.

Teknologien og de komponenter, der er til rådighed i dag, kan gøre brugernes hverdag markant mere enkel og fjerne den daglige spildtid, som problematiske it-arbejdsgange har skabt, hvis det bliver sammensat korrekt

Conecto er specialiseret i at lette adgan-gen til digitaliserede arbejdspladser og arbejdsgange. Dette vel og mærke uden at brugerne – i forhold til deres effektivi-tet og evne til at levere service i høj kvalitet – skal lide under de nødvendige forstærkede krav til sikkerhed, som digitalisering medfører.

Hvordan gør vi?

Ved hjælp af vores specialiserede leverandører kan Conecto forbedre og optimere den brugeroplevelse, som stilles til rådighed for medarbejderne. Kort sagt betyder det, at brugerne kan arbejde mere effektivt og hermed fokusere på borgere, patienter, kunder mv. i stedet for at spilde tid på besvær-lige og langsomme it-værktøjer. Samtidig automatiseres it-sikkerhedsprocesserne for brugerne, så systemet holdes sikkert. Du kan se eksempler på vores løsninger i både kommunalt og regionalt regi. Løsningerne er implementeret hos blandt andet Region Hovedstaden og Region Syddanmark i forbindelse med effektiv adgang til sundhedsplatformen på hospi-taler samt hos Hedensted Kommune m.fl. i forhold til automatisering og en forbed-ret IT-hver-dag for medarbejderne i bor-gerbetjening.

Ønsker I at…

  • øge arbejdsglæden, så bru-gerne ikke skal bekymre sig om passwords og brugernavne?
  • …opnå forbedringer af it-arbejdsgange, så brugerne kan fokusere på kernejobbet?
  • …opnå markant øget sikkerhed passwords, sporbarhed og højere sikkerhed uden at genere brugerne?
  • …forøge graden af kvalitetstid til at fokusere på borgeren, patienten eller kunden?
  • …indføre en ”tap’n’go”-funk-tion for at komme direkte til re-levante informationer og appli-kationer på få sekunder?

- Så kan Conecto hjælpe jer.

Kontakt os på telefon +45 3336 3738 eller på info@conecto.dk for yderligere information.

Andre produkter og koncepter

Citrix uden ransomware

Indbygget funktionalitet i din Citrix-platform kan beskytte dig mod mange typer ransomware.

Citrix- & netværks-Health Check

Med et Citrix- og netværks-Health Check bliver Citrix-miljøet og netværket metodisk gennemgået.

Office 365 ADFS

Med Conectos Active Directory Federation Services (ADSF) på NetScaler sikres og simplificeres brugernes login til Office 365.

Conecto NetScaler Managed Service

Netscaler – en ekstremt vigtig netværksenhed. Men er den opdateret og compliant?

Imprivata Enablement POC

Et målrettet udgangspunkt for at afprøve, hvordan Imprivata kan gøre hverdagen mere enkel for brugerne ved at optimere deres IT-arbejdsgange.

Conecto Imprivata Serviceeftersyn

En metodisk tilgang til at få stabiliseret Imprivata-platformen.

Conecto 9/5 – Imprivata-livlinen

Conecto kan tilbyde yderst konkurrencedygtige priser på en Imprivata drifts- og serviceaftale.

×
Thomas Lehmann
Thomas Lehmann

Kontakt Thomas Lehmann for at høre mere på +45 4045 2470

Kontakt