Gå til sidens indhold
2019-04-VelkommenAKP-Web-profil-200x200.jpg

Andreas K. Petersen

Regnskabsmedarbejder

Med min baggrund som revisor fra blandt andet Grant Thornton og Dansk Revision, har jeg solid erfaring med at beskrive og strukturere arbejdsgange og -processer, hvilket er forudsætningen for overblik og mulighed for at agere. Denne struktur vil jeg anvende til, som Conectos regnskabsmedarbejder, at sikre en optimal og solid proces i økonomifunktionen. Det er spændende at være med til at udvikle en mere professionel afdeling!

Helt konkret varetager jeg i det daglige bogføringen, herunder debitorbogholderi, kreditorbogholderi mv. Jeg er i dialog med vores kunder og leverandører for at sikre korrekt og rettidig fakturering og betaling. Derudover sparrer jeg med mine kollegaer i Salg, Marketing og Konsulentafdelingen for forsat at udvikle samarbejdet og optimere processerne, så de bliver så smidige og hensigtsmæssige som muligt.

I samarbejde med vores CFO bidrager jeg endvidere til den overordnede udvikling af økonomifunktionen, så den understøtter Conectos vækststrategi.

Mød familien